חזון הספרייה

חזון הספרייה

הספרייה תציע מגוון רחב של שירותים וחומרים כמענה בתחומי הסברה, חינוך, מידע ופנאי. הדגשים יהיו בתחומים הבאים : גישה פתוחה למידע. פתיחת הזדמנויות לפיתוח...